SORT BY

Vật liệu khuôn

Sculpey Infant Push Mold

198.000₫

Resin trong suốt (dẻo)

60.000₫

Resin trong suốt (cứng)

55.000₫

Chất tách khuôn Ease Release 200

418.000₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco

445.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

430.000₫

Lớp giữ màu cho resin

120.000₫

Sorta Clear Smooth On

990.000₫