SORT BY

Vật liệu đúc

Nhựa resin trong suốt - Padico UV RESIN HARD

995.000₫

Nhựa resin trong suốt dẻo Nhật Bản - PADICO UV Resin Gummy

380.000₫

Nhựa resin trong suốt Nhật Bản loại mềm - PADICO UV Resin Soft

380.000₫

Nhựa resin trong suốt cứng Nhật Bản - PADICO UV Resin Hard

380.000₫

Resin trong suốt (dẻo)

60.000₫

Resin trong suốt (cứng)

55.000₫

Chất tách khuôn Ease Release 200

418.000₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco

445.000₫

Crystal Clear 200

1.050.000₫