SORT BY

Tượng handmade

Màu phấn 12 màu - Soft pastels set 12 colours

99.000₫

Màu phấn 24 màu - Soft pastels 24 colours

200.000₫

Màu phấn 36 màu - soft pastels 36 colours

230.000₫

Màu phấn 48 màu - soft pastel 48 colours

250.000₫

Keo dán đất sét tacky craft glue

15.000₫

Dầu làm mềm đất clay softener

20.000₫

Dụng cụ điêu khắc -Set advance

500.000₫

Dụng cụ điêu khắc - set cơ bản

200.000₫

Mặt chibi

30.000₫