SORT BY

Trang sức

Nhựa resin trong suốt - Padico UV RESIN HARD

995.000₫

Nhựa resin trong suốt dẻo Nhật Bản - PADICO UV Resin Gummy

380.000₫

Nhựa resin trong suốt Nhật Bản loại mềm - PADICO UV Resin Soft

380.000₫

Nhựa resin trong suốt cứng Nhật Bản - PADICO UV Resin Hard

380.000₫

Khuôn resin làm trang sức_khung ảnh- Soft Mold Square Frame

145.000₫

Khuôn resin hình bán cầu - Soft Mold Hemisphere (PP)

260.000₫

Khuôn resin làm nút áo - Soft Mold Button (PP)

180.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình kim cương - Soft Mold Diamond Frame

150.000₫

Khuôn mềm bảng chữ cái - Soft Clay Mold Alphabet (PP)

260.000₫