SORT BY

Khuôn dành cho đất sét

Khuôn mềm bảng chữ cái - Soft Clay Mold Alphabet (PP)

260.000₫

Khuôn đất sét bảng chữ cái cách điệu - Soft Mold Alphabet Cursive Letters

120.000₫

Khuôn đất sét mềm bánh ngọt - Clay Mold Japanese Sweets (PE)

100.000₫

Khuôn đất sét mềm bánh và kem cây - Clay Mold Kids (PE)

100.000₫

Khuôn đất sét hình trái cây nhiệt đới Clay Mold Fruit (PE)

100.000₫

Khuôn Resin hình bánh ngọt - Soft Clay Mold Dessert (PP)

170.000₫

Khuôn đất sét hình Bánh Macaron - Soft Clay Mold Macaron

100.000₫

Sculpey Woman Push mold - Khuôn tạo hình đất sét

198.000₫

Bộ khuôn cắt đất sét 12 cái - Mini Metal cutter 12 pcs

250.000₫