SORT BY

Khuôn

Khuôn resin làm trang sức_khung ảnh- Soft Mold Square Frame

145.000₫

Khuôn resin hình bán cầu - Soft Mold Hemisphere (PP)

260.000₫

Khuôn resin làm nút áo - Soft Mold Button (PP)

180.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình kim cương - Soft Mold Diamond Frame

150.000₫

Khuôn mềm bảng chữ cái - Soft Clay Mold Alphabet (PP)

260.000₫

Khuôn đất sét bảng chữ cái cách điệu - Soft Mold Alphabet Cursive Letters

120.000₫

Khuôn đất sét mềm bánh ngọt - Clay Mold Japanese Sweets (PE)

100.000₫

Khuôn đất sét mềm bánh và kem cây - Clay Mold Kids (PE)

100.000₫

Khuôn resin làm trang sức - Jewel Mold Mini Parts

260.000₫