Chính sách Thanh toán

Chính sách thanh toán                                                                          
                                                                                 
1. Các hình thức thanh toán                                                                          
Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website                                                                           
1.1   Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:                                                                          
·         Thanh toán qua tài khoản ngân hàng                                                                          
·         Thanh toán qua cổng thông tin online Ngân Lượng                                                                            
1.2   Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán trực tiếp cho đơn hàng khi nhận hàng.                                                                          
PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN                                                                          
TRẢ TRƯỚC 1. Mã giảm giá (Gift Code) Mã giảm giá được tạo từ hệ thống quản lý của Ilovehandmade Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán > 0.                                                                          
2.Chuyển khoản qua ngân hàng Tài khoản ngân hàng Vietcombank:  Thanh toán bằng Internet banking hay nộp trực tiếp tại ngân hàng. Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).                                                                          
Chủ TK: Hà Huyền Trân                                                                          
Số TK: 0181.000.535.997, chi nhánh Tân Thuận (hoặc Phú Mỹ Hưng, hoặc Nam Sài Gòn)                                                                          
3.Thanh toán qua cổng thông tin online Ngân Lượng Chọn hình thức thanh toán qua ngân lượng  Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).                                                                          
Sau đó chọn các hình thức thanh toán được Ngân lượng  hỗ trợ như:                                                                          
1.Số dư ví Ngân Lượng                                                                          
2. Thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế ( Visa - Master card)                                                                          
3.Online qua ngân hàng nội địa                                                                          
4.Chuyển khoảng hoặc nộp tiền mặt qua ngân hàng                                                                          
5. Tiền mặt tại văn phòng Ngân lượng                                                                          
TRẢ SAU 4. Thanh toán bằng tiền mặt Thu tiền mặt khi giao hàng. Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.                                                                          
3. Quy định áp dụng thanh toán                                                                          
3.1 Thanh toán trả trước:                                                                          
Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Ilovehandmade sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.                                                                          
3.2 Thanh toán trả sau:                                                                          
Thanh toán trả sau chỉ áp dụng cho khách hàng tại TPHCM và Hà Nội                                                                        
Chính sách thanh toán                                                                          
                                                                                 
1. Các hình thức thanh toán                                                                          
Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website                                                                           
1.1   Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:                                                                          
·         Thanh toán qua tài khoản ngân hàng                                                                          
·         Thanh toán qua cổng thông tin online Ngân Lượng                                                                            
1.2   Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán trực tiếp cho đơn hàng khi nhận hàng.                                                                          
PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN                                                                          
TRẢ TRƯỚC 1. Mã giảm giá (Gift Code) Mã giảm giá được tạo từ hệ thống quản lý của Ilovehandmade Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán > 0.                                                                          
2.Chuyển khoản qua ngân hàng Tài khoản ngân hàng Vietcombank:  Thanh toán bằng Internet banking hay nộp trực tiếp tại ngân hàng. Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).                                                                          
Chủ TK: Hà Huyền Trân                                                                          
Số TK: 0181.000.535.997, chi nhánh Tân Thuận (hoặc Phú Mỹ Hưng, hoặc Nam Sài Gòn)                                                                          
3.Thanh toán qua cổng thông tin online Ngân Lượng Chọn hình thức thanh toán qua ngân lượng  Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).                                                                          
Sau đó chọn các hình thức thanh toán được Ngân lượng  hỗ trợ như:                                                                          
1.Số dư ví Ngân Lượng                                                                          
2. Thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế ( Visa - Master card)                                                                          
3.Online qua ngân hàng nội địa                                                                          
4.Chuyển khoảng hoặc nộp tiền mặt qua ngân hàng                                                                          
5. Tiền mặt tại văn phòng Ngân lượng                                                                          
TRẢ SAU 4. Thanh toán bằng tiền mặt Thu tiền mặt khi giao hàng. Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.                                                                          
3. Quy định áp dụng thanh toán                                                                          
3.1 Thanh toán trả trước:                                                                          
Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Ilovehandmade sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.                                                                          
3.2 Thanh toán trả sau:                                                                          
Thanh toán trả sau chỉ áp dụng cho khách hàng tại TPHCM và Hà Nội