SORT BY

Chất phủ

Chất Phủ bảo vệ Sculpey Satin Glaze 30ml

145.000₫

Chất Phủ bảo vệ Sculpey Gloss Glaze

145.000₫

Lớp phủ bảo vệ đất sét tự khô (bóng) - varnish gloss

70.000₫

Lớp phủ bảo vệ đất sét tự khô - varnish matte

70.000₫

Phủ bảo vệ búp bê BJD doll finisher gohun

240.000₫

Phủ bảo vệ búp bê BJD doll finisher clear

240.000₫

Lớp giữ màu cho resin

120.000₫