SORT BY

Chất làm khuôn

Chất làm khuôn Nhật Bản - Silicone mold maker

75.000₫

Chất chống dính khuôn resin - Mold Oil Liquid Paraffin

120.000₫

Chất tách khuôn Ease Release 200

418.000₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco

445.000₫

Silicone làm khuôn Malaysia

500.000₫

Mold Star 30 Smooth On

913.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

430.000₫

Sorta Clear Smooth On

990.000₫

Đạo cụ hóa trang,làm mặt nạ Alja Safe

682.000₫